Cambre aproba inicialmente os orzamentos do 2024 tras finalizar o prazo da cuestión de confianza

ACoruñaXa
A alcaldesa, María Pan Lesta, lamenta que a tramitación se haxa dilatado “e que Cambre e vos veciños e veciñas perderan un mes”
Imaxe do pleno de xuño do Concello de Cambre
Imaxe do pleno de xuño do Concello de Cambre
10 Xul 2024

Os orzamentos de Cambre para o 2024 xa están aprobados inicialmente. A alcaldesa, María Pan Lesta, sinala que se trata dun paso “esencial para seguir avanzando para normalizar a situación dá Administración”. Con todo, a rexedora lamenta que este trámite “dilatásese tanto non tempo e que Cambre e, polo tanto, vos veciños e veciñas, perderan un mes. Confío e espero que vos grupos dá corporación municipal sexamos capaces de poñernos de acordo témasnos que son verdadeiramente importantes para a cidadanía”. Así o indica a primeira edil lembrando que esta proposta saíra rexeitada no pleno de maio co voto en contra do PP, PSOE e BNG, obrigándoa a presentar unha cuestión de confianza vinculada a estes orzamentos. O documento publicarase no Boletín Oficial da Provincia nos próximos días, dando paso á apertura do período de exposición pública. Estará exposto durante o prazo dun mes e, a continuación, chegará a aprobación definitiva.

O orzamento de 2024 chega aos 21.080.437,96 euros, experimentando unha subida do 3,95 % con respecto ao do 2023 (de 20.279.292,2boque2 euros). Como xa apuntara a rexedora, que elaborou o documento cando aínda ocupaba o cargo de concelleira de Economía, Facenda e Réxime Interior, hai varios capítulos do documento de 2024 que se verán incrementados respecto a os de 2023 para “seguir avanzando e estabilizando a situación que está a vivir ou Concello”. Entre eles, o de gasto en persoal ou o de bens correntes e servizos. Dous apartados que servirán para reforzar o persoal municipal e para regularizar os contratos en precario, “unha prioridade absoluta para este goberno”, incide Pan Lesta.

Crédito para a nova RPT

O gasto en persoal chegará ata os 7.887.566,93 euros (un 5,84 % máis que en 2023). Este apartado incluirá unha dotación de crédito coa vista posta en sacar adiante a RPT, que segue en tramitación despois de informes técnicos en contra. A dotación contémplase, ademais, para poder asumir o cambio do técnico A2 de Contratación nun A1, cuxo cambio se aprobou xa no pleno de xuño. Trátase dun paso moi importante para darlle máis entidade á área de Contratación, que nestes momentos conta cunha gran carga de traballo. Así mesmo, contémplase o crédito necesario para poder asumir as acumulacións de A1 cuxa lista de interinos está a tramitarse, para reforzar os departamentos onde hai máis carga de traballo, concretamente Contratación, Intervención e Persoal.

Con cargo ao POS Adicional 2024 da Deputación da Coruña, exponse tamén un reforzo o Servizo de Axuda no Hogar con persoal técnico e ou administrativo que axudará á supervisión e xestión que desde o Concello faise do devandito servizo.

Regularización de servizos básicos

Outro dos capítulos que experimenta unha subida é o de gastos en bens correntes e servizos, que ascende aos 9.370.949,35 euros (unha cifra que representa un 44,45 % do total). Neste caso, ampliáronse os créditos para abordar, no 2024, a licitación e adxudicación de servizos básicos: enerxía eléctrica, iluminación, mantemento de zonas verdes ou servizo de axuda no fogar, entre outros. Algúns destes pregos xa foron informados por Secretaría e Intervención e atópanse, nestes momentos, coas modificacións técnicas para poder sacalos a licitación.

O capítulo de gastos financeiros experimentou un crecemento exponencial con respecto ao documento de 2023, rexistrando unha subida do 861,53 %. Neste caso, disponse dunha partida para facer fronte aos posibles intereses que se poidan reclamar polos atrasos nos pagos a provedores derivados do problema de pagos da área de Intervención. A rexedora incide en que, inicialmente, consignáronse 125.000 euros “porque aínda non pódese determinar a canto #podar ascender interésesvos pero, de ser necesario, esta partida verase incrementada por medio do remanente de tesourería que resulte dá liquidación do orzamento de 2023”.

Subvencións

Outra das subidas é a do capítulo de transferencias correntes, que alcanza os 1.556.164 euros para garantir o mantemento das bolsas de estudo, axudas de emerxencia social, subvencións a entidades. O obxectivo, tal e como explica a primeira edil, “é que se poida manter toda a actividade social, educativa, cultural, deportiva e empresarial que se organiza desde as distintas entidades do municipio”.

Investimentos

O capítulo de investimentos viuse tamén incrementado nun 14,59 %, chegando ata os 2.090.147,68 euros. Este apartado inclúe actuacións financiadas con fondos da Deputación, propios e tamén con axudas Next Generation. A relación é a que, a continuación, indícase:

  • Mellora da accesibilidade e seguridade no edificio sociocultural de Cela: 104.704,65 euros
  • Mellora da accesibilidade e seguridade peonil nas beirarrúas da AC-214 e na rúa Carballo: 73.270,21 euros
  • Mellora da accesibilidade en Lendoiro (Fase 1): 173.393,63 euros
  • Urbanización da fronte da igrexa de Santa María de Cambre (Fase 1): 264.336,32 euros
  • Urbanización da fronte da igrexa de Santa María de Cambre (Fase 2): 42.603,83 euros
  • Remodelación da parada de bus de Costa dá Tapia: 87.304,04 euros
  • Proxecto modificado para a creación de bancadas no campo de fútbol Vos Piñeirais de Brexo-Lema: 600.000 euros
  • PIREP: 275.082 euros
  • Programa de transformación dixital: 108.053 euros
0.18638300895691