O PP de Betanzos pide ao Concello un plan de pago para reducir os prazos de pago e a débeda

ACoruñaXa
Sinalan que o Concello de Betanzos debe adoptar medidas para pagar aos provedores no prazo legal establecido
Imaxe da Praza do Concello en Betanzos
Imaxe da Praza do Concello en Betanzos
15 may 2024

O PP de Betanzos sinala que o Concello de Betanzos debe adoptar medidas para pagar aos provedores no prazo legal establecido. Así o recolle o informe sobre tutela financeira da Xunta correspondente ao 4º trimestre de 2023.

A portavoz do Partido Popular de Betanzos, Cecilia Vázquez, amosou a preocupación do seu grupo político polo incumprimento do Prazo Medio a Provedores (PMP), tal como indica o informe trimestral sobre o exercicio de tutela financeira de regulación e sustentabilidade da administración local correspondente ao 4º trimestre de 2023.

O citado informe, elaborado pola Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro da Xunta de Galicia, indica que o Concello de Betanzos necesita adoptar medidas en relación co incumprimento de pago a provedores. Polo que Cecilia Vázquez urxe ao equipo de goberno a establecer un plan de pago para reducir os prazos de pago a débeda.

Neste sentido, Cecilia Vázquez explicou que desde o Partido Popular de Betanzos “Instamos en varias ocasións ao Goberno local a corrixir a súa xestión e pagar en tempo e forma aos provedores”. Unha denuncia que foi ignorada reiteradamente polos responsables municipais e da que se defenderon argumentando que a existencia de débeda con provedores non era certa. Provedores que na maioría dos casos son profesionais, autónomos e pequenas empresas do municipio.

O informe correspondente ao 4º trimestre do 2023, desmonta o relato do Goberno local e pon en evidencia que ademais de faltar á verdade, dicindo que paga o que non paga. Demostra que a xestión levada a cabo polos seus responsables é máis que ineficiente.

Así, Cecilia Vázquez pide ao grupo socialista que “asuma as súas responsabilidades de pago e saiba poñerse no lugar das decenas de traballadores que prestan os seus servizos e fornecen bens ao municipio puntualmente e despois teñen que esperar meses e mesmo anos para cobrar as súas facturas”.

Prazo de 30 días para pagar

Como engadiu a portavoz popular, o principio de sustentabilidade financeira refírese á capacidade de cada Administración Pública para financiar compromisos de gasto presentes e futuros dentro dos límites de déficit, débeda pública e morosidade de débeda comercial. Principio que, á vista do citado informe, o concello de Betanzos non está a asumir, en consecuencia prexudicando aos seus provedores e deteriorando os propios servizos que presta aos veciños.

É importante lembrar que xa no primeiro trimestre do ano pasado o Ministerio de Facenda fixo público que o concello de Betanzos tiña problemas para cumprir cos 30 días de prazo para abono a provedores, cun atraso medio de 41,29 días. Unha anomalía que aínda non foi capaz de reverter.