Curtis únese á Oficina de Promoción Tecnolóxico-Industrial impulsada pola Cámara de comercio da Coruña

ACoruñaXa
A oficina ten como obxectivo captar e atraer investimento tecnolóxico e industrial, principalmente no contexto da Industria 4.0
Imaxe da asinatura do convenio entre o Concello de Curtis e a Cámara da Coruña
Imaxe da asinatura do convenio entre o Concello de Curtis e a Cámara da Coruña
11 jun 2024

O Concello de Curtis asinou un convenio de colaboración coa Oficina de Promoción Tecnolóxico-Industrial da Coruña e a súa Área, como mostra do seu apoio á o organismo que impulsa a Cámara da Coruña.

Tanto o Concello como a Cámara, apostan firmemente polo desenvolvemento de parques industriais e proxectos estratéxicos. Para a Cámara, o polígono industrial de Curtis é un exemplo de dinamismo e diversificación e a colaboración cos concellos da área é estratéxica e está moi ligada aos obxectivos específicos da Oficina de Promoción Tecnolóxico – Industrial da entidade cameral, que ten como principal obxectivo captar e atraer investimento tecnolóxico e industrial, principalmente no contexto da Industria 4.0., a través dunhas actuacións aliñadas coas políticas en materia de promoción industrial e atracción de investimentos existentes a nivel europeo, nacional, autonómico e local.

Para o presidente da Cámara da Coruña e da Fundación para a Promoción Tecnolóxico- Industrial da Coruña, Antonio Couceiro, “contar co apoio do concello de Curtis achegará á OPTI é estratéxico para continuar promovendo a implantación de novos proxectos industriais na área, algúns dos cales se atopan xa en vías de negociación e poderían ver a luz nos próximos meses”.

O alcalde de Curtis, Javier Francisco Caínzos, destaca pola súa banda “a importancia para Curtis de seguir impulsando as súas dúas grandes áreas empresariais, o polígono industrial de Teixeiro e o parque empresarial de Curtis. Trátase, por tanto, dunha ferramenta fundamental para seguir atraendo iniciativas empresariais e xerando emprego. Colaboramos coa Cámara, desde sempre, para afianzar o noso tecido empresarial e industrial”.

Atraer investimento

A Oficina ten como principal obxectivo captar e atraer investimento tecnolóxico e industrial, principalmente no contexto da Industria 4.0. Así mesmo, as actuacións que levan a cabo están aliñadas coas políticas en materia de promoción industrial e atracción de investimentos existentes a nivel europeo, nacional, autonómico e local.

Desde que iniciou a súa actividade, a OPTI alcanzou acordos cos principais axentes de xestión de chan industrial, como poden ser Xestur ou SEXA; ademais de alianzas con entidades como a Deputación dá Coruña, a Universidade da Coruña para establecer sinerxias coa Cidade dás TIC, coa Autoridade Portuaria da Coruña. Nos próximos meses está previsto que se subscriban convenios de colaboración con outras entidades, públicas e privadas da área.

Plan de Promoción Tecnolóxico-Industrial

O Plan de Promoción Tecnolóxico-Industrial da Coruña e a súa Área de Influencia, promovido pola Cámara, parte dunha profunda análise da economía coruñesa, que pon de manifesto a progresiva perda de peso do sector industrial na zona, fronte a un sector terciario que foi gañando protagonismo. Neste sentido, aínda que é certo que un sector servizos forte constitúe unha importante fonte de emprego e riqueza, ademais dunha gran vantaxe competitiva, o estudo sinala que “hoxe en día está aceptado de maneira xeneralizada que a capacidade de crecemento económico non pode nin debe depender exclusivamente destas actividades cunha perspectiva a longo prazo, mentres que un sector industrial potente resulta unha peza crave para o desenvolvemento dunha economía moderna e para a xeración de emprego na Coruña e a súa área de influencia”.

Deste xeito, o Plan propón tres grandes obxectivos. Por unha banda, require mellorar os factores básicos de localización industrial, que implica completar a dotación de infraestruturas básicas, garantir a conectividade interna e externa, mellorar a coordinación institucional en materia de planificación do territorio e minimizar os trámites administrativos á implantación de novos proxectos industriais.

Ademais, pretende unha mellora competitiva da industria local que garanta a súa supervivencia e localización na área metropolitana, o que pasa por adecuar a capacitación dos e das profesionais do sector aos novos requirimentos, fomentar a innovación, favorecer a diferenciación sectorial e a capacidade de achegar un maior valor engadido dentro das cadeas existentes, impulsar a internacionalización, intensificar a cooperación e adecuar a cultura empresarial.

O terceiro gran obxectivo pasa por conseguir un maior grao de proactividad na atracción de investimentos industriais para a área, sobre a base dunha estratexia de promoción coordinada, o impulso dunha dinámica activa de atracción de investimento e a proxección dunha imaxe conxunta da área metropolitana como potencial receptora de investimentos, unha tarefa na que se buscará a implicación de todos os axentes e entidades vinculadas á promoción industrial da área, así como a colaboración das empresas industriais tractoras máis importantes do che